Om

Camilla Malmquist
f.19 februar 1981

Camilla Malmquist er billedkunstner med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og China Academy of Art i Hangzhou. Hun arbeider med ulike typer materialer og teknikker, fra tegning, maleri og fotografi, til ulike grafiske teknikker og rominstallasjoner.

I hennes seneste verk utforskes ulike grenser mellom det å bygge opp og det å rive ned, og rommene i mellom. Iscenesatt som bylandskap i møte med naturlandskap kan man umiddelbart se på byen som den harde og konstruerte virkeligheten mot en myk og til dels fortrengt natur. Men det sykliske i byenes framvekst og forfall antyder at også disse har en skjørhet; en representasjon av forgjengelighet og ensomhet.

Mennesker og kunsten har til alle tider blitt inspirert av naturen og dens skjønnhet. Samtidig, og i like stor grad frykter vi naturens krefter og uavbrutte viljestyrke. Ytterpunktene, å kontrollere eller å bli kontrollert, å være bundet eller ubundet er menneskehetens universelle dilemma. Fraværet av mennesker eller menneskefigurer i Malmquists bilder, tydeliggjør kanskje nettopp denne problemstillingen; hvor hører vi hjemme?

Last ned cv
CV
Separatutstillinger
2014 Galleri ASK, Åsgårdstrand. 2012 Ruins in Reverse - Tegnerforbundet, Oslo. 2008 Urban Anatomy - China Academy of Art, Hangzhou Kina.
Stipend og fond
2015 Norsk Kulturråd, utstillingsstøtte, Nullpunkt. 2014 Billedkunstnernes vederlagsfond, ettårig stipend. 2011 Billedkunstnernes vederlagsfond, ettårig stipend. 2011 Norsk Kulturråd, utstillingsstøtte, Naturescape. 2011 Vederlagsfondet, utstillingsstøtte, Ruins in Reverse.