Ruins in Reverse
Nyheter / Ruins in Reverse5. januar 2012

Tegnerforbundet -
Ruins in Reverse

Camilla Malmquists første separatutstilling i Oslo, ble vist i Tegnerforbundet, januar 2012

Hennes arbeid befinner seg i overgangen mellom natur og kultur. De siste årene har utgangspunktet vært byutvilklingen på sørøstkysten av Kina. Et området som er i kontinuerlig forandring, der det «nye» konstant erstatter det «gamle». Dette kan sees på i flere lag: rent kapitalistisk der markedskreftene styrer, et ønske om å følge utviklingen og være forut for tiden, og ut ifra en Zenfilosofisk tankegang der det gamle, når det mister verdi skal rives eller brennes og erstattes med noe nytt.

Ruisn in Reverse er et arbeid som orienterer seg rundt dette, og som utforsker skiftninger mellom kulturlandskap, urbaniserte landskap, industrialiserte landskap og den frie natur.

Ruins in Reverse Ruins in Reverse Ruins in Reverse Ruins in Reverse
|