Atopia

Atopia

Atopia er en rominstallasjon laget på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), 2006.
Til tross for at byer er skapt av mennesker, for mennesker, virker de ofte fremmedgjørende og harde. Ut av drømmen om det urbane og levende, trer ensomhet, tomhet og stillhet frem. Kanskje byen som konsept bare fungerer som en kollektiv drøm om hvor bra den ideelt sett burde være? Fraværet av mennesker i de karikerte og tegneserieaktige byggene, understreker og forsterker denne tematikken.

Verket var en temporær installasjon.

Om

År: 2006

Teknikk: akryl og tusj på vegg

Størrelse: romarbeid, 3x4x3 m.

1 | 1